Çalışanlar ve yönetim olarak;
 
  • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına; yürürlükteki mevzuatlar ve TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde, ulusal/uluslararası standartlar ve metotları ya da özel şartlarla belirtilen deney metotlarını kullanarak, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi,
  • Verdiğimiz hizmetlerde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerine bağlı kalarak müşterilerimizin mahremiyet haklarını korumayı,
  • Kalite sistemi gereği faaliyetlerimizi hedeflere uygun olarak yürütmeyi ve hizmet kalitemizi artırarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • Eğitimlerle kalite bilincimizi artırmayı ve yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı, 
  • Sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir anlayışla mesleki ve teknik donanımımızı artırarak hizmet alanımızı genişletmeyi
 
taahhüt ediyoruz…