İnsan ömrünün %90"ı kapalı alanlarda geçmektedir. Laboratuvarımız, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamınızda ki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"ne ve ilgili yönetmeliklere göre işletmelerde ölçümleri yaparak, haritalandırma ve raporlama yapmaktayız.
 
  • Tesis İçi Gürültü Ölçümleri ve Haritalandırma
  • Çalışma Ortamında toz (Partikül Madde) Ölçümü
  • Kişisel Maruziyet Ölçümleri (TOZ, VOC,GÜRÜLTÜ)
  • Çalışma Ortamında Kimyasal Madde Tayini
  • Aydınlatma Ölçümleri
  • Termal Konfor Ölçümleri
  • EL, Kol, ve Tüm Vücut Titreşim Ölçümleri