Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere İmisyon denir.
 
Hava kirleticileri, havada bulunan insanlara ve çevreye zarar verebilen maddeler olarak bilinmektedir. Kirleticiler katı parçacıklar, sıvı damlacıklar veya gaz şeklinde olabilir. Bunlara ek olarak doğal ve/veya insan yapımı olabilirler.
 
  • Partikül Madde (PM10) Tayini
  • Çöken Toz Ölçümleri
  • Pasif Örnekleme Metodu ile SO2,NO2,O3,HF, NCI, VOC  (C2-C28), BTEX, H2, SNH3 Tayini
  • Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları