Emisyon, havaya bırakılan veya çeşitli kaynaklardan yayımı yapılan gaz ve parçacıkları tanımlamak üzere kullanılan terimdir. Genel olarak, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik  işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.
 
Kimyasal reaksiyonlar ve yakma prosesleri esnasında ortam havasına karışan tüm gaz ve partiküllere Emisyon denir.(örneğin: bacadan veya bir aracın egzozundan çıkan gazlar).
 
 • Yanma Gazları ( SO2,  CO, O2, CO2, NO, NOx ) Tayini
 • Toz (Partikül Madde )Tayini
 • Hız ve Debi Tayini
 • İslilik Tayini
 • Nem Tayini
 • Asgari Baca yüksekliği hesabı
 • Uçucu Organik Bileşik ve Buhar (VOC) Tayini
 • Flor ve Klor Emisyonlarının Ölçümü
 • Formaldehit Tayini
 • Sülfürik Asit Buharı Tayini
 • Halojen Örnekleme ( HBr,HF, HCI,CI2)
 • Ağır Metal Örnekleme (Sb, As,Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Nr, P, Se, Ag, TI, Zn)
 • Verimlilik ve Performans Ölçümleri