Ülkemizde son bir yıldır, çevreyle ilgili tartışmalar da alınan önlemler de hem faaliyet sahibi firmalar açısından hem, rapor hazırlama, izin alma ve ölçüm-analiz yapma yetkisi bulunan mühendislik

12