2872 sayılı Çevre Kanunu ve 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nin 17ncimaddesinin birinci fıkrası gereği Bakanlık

Alman Çevre Bakanlığı'nı temsilen Angelika Smuda: 2008 yılı ve sonrasında karbon emisyonunu azaltan kuruluşların sayısında oldukça büyük bir artış var. Artık emisyon azaltımı ülkelerin öncelikli hedefleri

Kansere yakalanma vakaları ve kanser nedeni ile ölüm oranlarında artış durmuyor. Kanserle savaş haftası dolayısı ile EKOÇED GRUP Müdürü Kaleoğlu sürekli artan kanser vakaları ve kanser yol açan

Bilindiği üzere, hava kirliliğinin başlıca sebeplerinden birisi olan motorlu taşıt kaynaklı egzoz gazı emisyonları, özellikle trafiğin yoğun olarak yaşandığı kent merkezlerinde önemli bir çevresel problem

TÜRKAK, akredite ettiği kuruluşların ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti ve paylarını açıkladı. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)2013 yılı akreditasyon kullanım ücretlerini ve bunların

TÜRKAK’ tan Akredite olan EKOÇED Çevre Laboratuvarı, Sanayicinin çevresel yükümlülüklerini yerine getirmesinde ölçüm ve analiz hizmetlerinin kalitesini artırarak çözümler sunmaya devam ediyor

12